HEIDENHAIN – Meet- en besturingstechniek voor veeleisende positioneeropdrachten

JOHANNES HEIDENHAIN GmbH ontwikkelt en produceert lengte- en hoekmeetsystemen, impulsgevers, digitale uitlezingen en numerieke besturingen voor veeleisende positioneeropdrachten. HEIDENHAIN-producten worden vooral ingezet in zeer nauwkeurige gereedschapsmachines maar ook in opstellingen voor de productie en verdere verwerking van elektronische componenten en halfgeleiders.

Met onze uitgebreide Knowhow in de ontwikkeling en productie van meetsystemen en besturingen creëren we een belangrijke basis voor de automatisering van installaties en productiemachines van morgen.

Met onze deelname aan het Smart Machining Platform kunnen wij samen met onze partners de ontwikkelingen op het gebied van smart manufacturing demonstreren. HH toont, middels het pakket Connected Machining, binnen deze samenwerking, de mogelijkheden die een machine besturing kan bieden om de machine in het bedrijfsnetwerk te binden.

HEIDENHAIN TNC-besturingen met Connected Machining maken het mogelijk om opdrachtbeheer bij productie volledig digitaal uit te voeren. Dankzij de koppeling van uw procesketen vanaf de constructie via de werkplaats tot de verzending kunt u de aanwezige mogelijkheden op alle gebieden optimaal benutten:

  • Verhoging van de productiviteit en efficiëntie
  • Optimalisering van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en tijdsmanagement.

Via de digitale koppeling van een gereedschapsmachine met het bedrijfsnetwerk via HEIDENHAIN DNC kunt u machinegegevens, bedrijfsgegevens en gereedschapsgegevens automatisch uitwisselen via de HEIDENHAIN-besturing met:

  • Machine- en bedrijfsdataregistratiesystemen (MDE/BDE)
  • Hogere ERP-/MES-systemen
  • Goederenuitgiftesystemen
  • Systemen voor regelcentrales
  • CAD- en CAM-systemen
  • Simulatietools
  • Gereedschapsbeheersystemen
  • Automatiseringsoplossingen

www.heidenhain.nl